12p亚洲国产 ?????電話: 010 - 62311872/0335-8603578

直驅電機

BJSM直線電機

文章來源:未知時間:2020-07-01 點擊:

BJSM直線電機

BJSM直線電機具有無與倫比的高性能、直接驅動專業經驗、高質量、易于系統集成、產品豐富等特點,目前 我公司生產的 直驅電機有BJSM-IL無鐵芯直線電機和BJSM-IC有鐵芯平板型直線電機
資料下載
 
詳細說明
無鐵芯直線電機

BJSM-IL01

額定性能 符號 單位 BJSM-IL01-A BJSM-IL01-B BJSM-IL01-C BJSM-IL01-D
峰值推力 Fp N 90  180  270  360
連續推力 Fc N 20 40 59 79
電氣性能  
峰值電流 Ip Arms 5.7 5.7 5.7 11.9
連續電流 Ic Arms 1.2 1.2 1.2 1.2
電阻 R Ω (P-P) 5.3 10.6 15.9 21.2
電感 L mH (P-P) 3 6 9 12
反電勢常數 KE Vpeak/m/s (P-P) 12.9 25.9 38.8 51.8
機械性能  
初級重量 mc kg 0.21 0.37 0.53 0.7
次級重量 mw kg/m 10.7
極距 P mm 32

BJSM-IL02

額定性能 符號 單位 BJSM-IL02-A BJSM-IL02-B BJSM-IL02-C BJSM-IL02-D
峰值推力 Fp N 150 300 450 600
連續推力 Fc N 42 66 99 132
電氣性能  
峰值電流 Ip Arms 5.7 5.7 5.7 11.4
連續電流 Ic Arms 1.2 1.2 1.2 1.2
電阻 R Ω (P-P) 7.4 14.9 22.3 29.8
電感 L mH (P-P) 5 10 15 20
反電勢常數 KE Vpeak/m/s (P-P) 21.6 43.1 64.7 86.3
機械性能  
初級重量 mc kg 0.26 0.45 0.66 0.86
次級重量 mw kg/m 15.1
極距 P mm 32

BJSM-IL03


額定性能 符號 單位 BJSM-IL03-A BJSM-IL03-B BJSM-IL03-C BJSM-IL03-D
峰值推力 Fp N 210 420 630 840
連續推力 Fc N 47 95 142 189
電氣性能  
峰值電流 Ip Arms 11.3 11.3 11.3 11.3
連續電流 Ic Arms 2.5 2.5 2.5 2.5
電阻 R Ω (P-P) 2.3 4.7 7 9.4
電感 L mH (P-P) 1.7 3.4 5.1 6.8
反電勢常數 KE Vpeak/m/s (P-P) 15.2 30.3 45.5 60.6
機械性能  
初級重量 mc kg 0.31 0.55 0.81 1.05
次級重量 mw kg/m 19.9
極距 P mm 32
繞組最高溫度 Tmax ºC 120
 
 

12p亚洲国产 BJSM-IL04

 
額定性能 符號 單位 BJSM-IL04-A BJSM-IL04-B BJSM-IL04-C BJSM-IL04-D
峰值推力 Fp N 275 550 825 1100
連續推力 Fc N 62 124 186 249
電氣性能  
峰值電流 Ip Arms 11.3 11.3 11.3 11.3
連續電流 Ic Arms 2.5 2.5 2.5 2.5
電阻 R Ω (P-P) 2.9 5.9 8.8 11.7
電感 L mH (P-P) 2.2 4.5 6.7 8.9
反電勢常數 KE Vpeak/m/s (P-P) 19.9 39.9 59.8 79.8
機械性能  
初級重量 mc kg 0.33 0.63 0.94 1.24
次級重量 mw kg/m 25.4
極距 P mm 32

 
有鐵芯直線電機
BJSM-IC01

額定性能 符號 單位 BJSM-IC01-A BJSM-IC01-B BJSM-IC01-C BJSM-IC01-D
峰值推力 Fp N 110 189 284 378
連續推力 Fc N 27 47 71 94
電氣性能  
峰值電流 Ip Arms 5 5 5 5
連續電流 Ic Arms 1.2 1.2 1.2 1.2
電阻 R Ω (P-P) 3.9 6.4 9.6 12.8
電感 L mH (P-P) 4.5 10.2 15.3 20.4
反電勢常數 KE Vpeak/m/s (P-P) 18 30.9 46.3 61.7
機械性能  
初級重量 mc kg 0.55 0.47 0.93 1.4
次級重量 mw kg/m 2.2 5.8
極距 P mm 20

12p亚洲国产 BJSM-IC02


額定性能 符號 單位 BJSM-IC-02-A BJSM-IC-02-B BJSM-IC-02-C BJSM-IC-02-D
峰值推力 Fp N 750 940 1420 1890
連續推力 Fc N 151 301 452 602
電氣性能  
峰值電流 Ip Arms 18 18 18 18
連續電流 Ic Arms 5.7 5.7 5.7 5.7
電阻 R Ω (P-P) 1.2 2.3 3.5 4.6
電感 L mH (P-P) 5 9.9 14.9 29.7
反電勢常數 KE Vpeak/m/s (P-P) 21.5 42.9 64.4 85.9
機械性能  
初級重量 mc kg 1.2 3 4.5 6
次級重量 mw kg/m 6.3
極距 P mm 24

BJSM-IC03


額定性能 符號 單位 BJSM-IC03-A BJSM-IC03-B BJSM-IC03-C BJSM-IC03-D
峰值推力 Fp N 510 1290 2070 2850
連續推力 Fc N 245 489 783 1077
電氣性能  
峰值電流 Ip Arms 14.5 14.5 14.5 37.5
連續電流 Ic Arms 5.7 5.7 5.7 5.7
電阻 R Ω (P-P) 1.7 4.2 6.7 9.3
電感 L mH (P-P) 12.3 30.7 49 67.4
反電勢常數 KE Vpeak/m/s (P-P) 34.9 69.8 111.7 153.5
機械性能    
初級重量 mc kg 2.1 5.1 8.2 11.3
次級重量 mw kg/m 6.3
極距 P mm 32

BJSM-IC04


額定性能 符號 單位 BJSM-IC04-A BJSM-IC04-B BJSM-IC04-C BJSM-IC04-D
峰值推力 Fp N 750 1890 3030 4160
連續推力 Fc N 357 715 1083 1490
電氣性能  
峰值電流 Ip Arms 14.5 14.5 29.5 37.5
連續電流 Ic Arms 5.7 5.7 11 11
電阻 R Ω (P-P) 2.3 5.6 2.3 3.2
電感 L mH (P-P) 17.9 44.8 17.3 23.8
反電勢常數 KE Vpeak/m/s (P-P) 50.9 101.9 80.1 110.1
機械性能  
初級重量 mc kg 3 7.5 12 16.5
次級重量 mw kg/m 11.5
極距 P mm 32

BJSM-IC05

 
額定性能 符號 單位 BJSM-IC05-A BJSM-IC05-B BJSM-IC05-C BJSM-IC05-D
峰值推力 Fp N 1070 2680 4290 5900
連續推力 Fc N 453 1073 1942 2278
電氣性能  
峰值電流 Ip Arms 15.9 29.6 37.7 50
連續電流 Ic Arms 5.7 11 16 18
電阻 R Ω (P-P) 2.8 1.8 1.6 1.4
電感 L mH (P-P) 22.1 13.4 13.2 10.2
反電勢常數 KE Vpeak/m/s (P-P) 64.6 79.3 99.7 102.8
機械性能  
初級重量 mc kg 4 10 16 22
次級重量 mw kg/m 11.5
極距 P mm 32

12p亚洲国产 BJSM-IC06

 
額定性能 符號 單位 BJSM-IC06-A BJSM-IC06-B BJSM-IC06-C BJSM-IC06-D
峰值推力 Fp N 1510 3780 6060 8330
連續推力 Fc N 643 1524 2354 3793
電氣性能  
峰值電流 Ip Arms 19.3 29.5 50 37.5
連續電流 Ic Arms 5.7 11 18 15.9
電阻 R Ω (P-P) 4.1 2.6 1.5 3.1
電感 L mH (P-P) 21.6 21.6 12 29.3
反電勢常數 KE Vpeak/m/s (P-P) 91.7 112.7 106.2 194.7
機械性能  
初級重量 mc kg 5.5 13.8 22 30.3
次級重量 mw kg/m 18.9
極距 P mm 32

 

 

首頁
電話
聯系
成人性爱国产偷拍